Més enllà d’acollir les activitats pròpies d’un centre de recerca, (estades de recercadors, reunions de projectes, jornades i altres de similars) l’Escola de l’IGOP és un projecte que neix de la voluntat de crear un espai universitari a on sigui possible treballar en processos de transferència social i construcció compartida de coneixements útils per a una pràctica transformadora: la de construir una societat més justa, més inclusiva i amb més qualitat democràtica.

El projecte està sempre en construcció. Tenim clars els principis que ens inspiren i la nostra dedicació  a la recerca i la formació. Però això no vol dir que treballem amb programes tancats. Volem mantenir-nos oberts a tota mena de relacions i produccions conjuntes amb tots i totes les que comparteixin els nostres ideals i la nostra voluntat d’acció i transformació, plenament conscients que això ens obliga a desenvolupar unes metodologies específiques: formació a partir de la pràctica, recerca – acció,  facilitació d’intercanvis, transparència i “codi obert”, metodologies i estratègies per a l’apoderament,…

Per què aquest projecte d’Escola?

Perquè vivim un moment crucial de canvi històric i cal que les reflexions i les visions sobre aquest canvi traspassin els documents i els debats més acadèmics i arribin a totes aquelles persones i agents socials que hi vulguin i puguin participar i dir-hi la seva.

Perquè volem que  l’espai acadèmic esdevingui “espai públic”, i que la gent se’l faci seu de forma col·lectiva, per generar processos d’apoderament basats en la construcció col·lectiva de coneixements i projectes.

Perquè aquest projecte tindrà sentit en tant que siguem capaços de generar oportunitats i vincles de treball amb altres institucions i organitzacions de dins i de fora del món universitari, amb persones a títol individual, i amb el nostre entorn més proper.

Perquè  hem de reconèixer que per tirar endavant molts dels nostres propòsits hem d’incorporar nous aprenentatges, noves capacitats, nous llenguatges i noves metodologies que ara no tenim, però que sabem que ja s’estan desenvolupant en els nostres entorns; amb els quals ens hem de relacionar des de la proximitat i amb una clara voluntat d’intercanvi.

PRINCIPALS LINIES DE TREBALL I PROJECTES VIUS

1. Centre de referència en formació comunitària

A través de l’organització de diversos seminaris, xerrades i cursos de formació, l’escola està esdevenint un centre de referència en la formació per a l’acció comunitària. L’Escola coordina el Màster Interuniversitari en “Polítiques socials i Acció comunitària”, i tota la feina relacional i els vincles que mantenim al territori amb administracions, serveis públics i organitzacions de la societat civil, estan esdevenint un capital de primer ordre de cara a construir una oferta de pràctiques i anàlisis de casos altament valorada, tant per l’alumnat, com per les universitats sòcies del projecte.

2. Construcció d’una oferta integral de formació en emprenedoria col·laborativa.

Oferim un programa integral de formació per a la emprenedoria col·laborativa, i ho fem de la mà dels agents socials i econòmics que poden aportar experiència i contingut al programa. Estem treballant amb diverses empreses, entitats i cooperatives (Labcoop –Grup ECOS; Communia – Ateneu Candela; Moviment Laic i progressista; CRIC; …).

3. Cercles de coneixement

Els Cercles són espais de reflexió oberts a tothom que, centrats en una temàtica determinada, promouen la reflexió compartida a partir de lectures, presentació d’experiències, de recerques, etc. Tant les persones que participen als cercles com les que els coordinen i dinamitzen ho fan de forma voluntària. Els Cercles són experiències d’autoorganització i és a través d’ells que l’Escola esdevé espai públic per al intercanvi de coneixements.

4. Escola d’estiu de l’IGOP

Cada estiu, entre la darrera setmana de juny i la primera setmana del mes de juliol, fem l’escola d’estiu. Un moment especial per a nosaltres, a on s’intensifiquen les relacions, es faciliten els vincles i es generen projectes.

5. Implicats al barri

Estem en contacte amb les administracions i les entitats del barri i del districte (i de fora!!). Formem part de la comissió de lluita contra la pobresa del barri de Can Peguera; col·laborem amb les plans comunitaris del districte i amb diversos serveis, equipaments i entitats

6. Espai públic

En el darrer any, per exemple, hem acollit a l’escola un taller de participació ciutadana organitzat per l’ajuntament de Barcelona; alguns tallers interns de la PAH, i  el primer seminari de Dinamització Local Agroecològica, organitzat per l’Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya i Ecologistas en Acción.

7. Una escola de la UAB

Cerquem la col·laboració dins la UAB amb equips de recerca i instituts que vulguin compartir amb nosaltres aquesta aventura. A data d’avui estem en contacte amb la facultat d’interpretació, on el grup de recerca MIRAS vol oferir un postgrau de traducció i interpretació als serveis públics; i amb l’ICTA, per tal de preparar un proposta de formació de postgrau en dinamització local agroecològica, conjuntament amb l’Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya i Ecologistas en Acción .