CURSO 2018-2019

-¿SON LAS RADIOS ASOCIATIVAS UNA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL? APROXIMACIÓN AL TEMA DESDE LA EXPERIENCIA ACTUAL EN NOU BARRIS Y HORTA (BARCELONA)

LOYOLA, Paulina (2019). ¿Son las radios asociativas una herramienta de transformación social? Aproximación al tema desde la experiencia actual en Nou Barris y Horta (Barcelona). (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

– ESTUDI DE CAS DE L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA

LUCCHETTI, Hug (2019). Estudi de cas de l’Observatori de l’aigua de Terrassa. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

REFLEXIONS ENTORN A L’ACCIÓ COMUNITÀRIA I LA SEVA SOSTENIBILITAT A LLARG TERMINI. EL CAS DE TRINITAT NOVA A BARCELONA

MONTES, Sònia (2019). Reflexions entorn a l’acció comunitària i la seva sostenibilitat a llarg termini. El cas de Trinitat Nova a Barcelona. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

L’accÉSS. DESIGUALTATS DE PARTICIPACIÓ EN L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

REGUÉ ROCASPANA, Anna (2019). L’accÉSS. Desigualtats de participació en l’economia social i solidària. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

LES PRÀCTIQUES POPULARS D’INNOVACIÓ SOCIAL I LA SEUA INCIDÈNCIA EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL: LA PERSPECTIVA DELS MOVIMENTS SOCIALS DE VALÈNCIA

SARAGOSSÀ, Laia (2019). Les pràctiques populars d’innovació social i la seua incidència en la política institucional: la perspectiva dels moviments socials de València. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

-FOOD INSECURITY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE METROPOLITAN AREA OF BARCELONA: A QUANTITATIVE VIEW

SARTORI, Sophia (2019). Food insecurity and social exclusion in the Metropolitan Area of Barcelona: A quantitative view. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com

 

ACCIÓN COMUNITARIA DESDE PROYECTOS EDUCATIVOS. EL CASO DE LAS ESCUELAS COMUNITARIAS EN BARCELONA

TORRES BRAVO, Miguel (2019). Acción comunitaria desde proyectos educativos. El caso de las escuelas comunitarias en Barcelona. (Treball de fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària). UAB-UdG-UdL-Uvic. Barcelona. Extret d’Escola de l’Igop https://test.escoladeligop.com