La sistematizació i intercanvi d’experiències exitoses per tal de millorar serveis i processos està cada cop més present en l’administració pública, essent Barcelona un referent tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol. El projecte de les Bones Pràctiques Socials de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI va iniciar l’any 2012 amb la missió d’identificar, recollir i difondre bones pràctiques socials, relacionades amb metodologies internes de treball i amb els serveis i projectes adreçats a la ciutadania, en els quals poden participar el tercer sector i altres administracions. Des de l’aleshores s’han avaluat 70 experiències, moltes de les quals s’han transferit i aplicat a escala superior.

L’Igop col·labora en l’assessorament metodològic per a l’anàlisi i avaluació de les pràctiques, un dels pilars del projecte, que es complementa amb una sessió de devolució i el foment d’espais de trobada i difusió. Les investigadores Yunailis Salazar i Núria Reguero van participar també de la VII Jornada de Reconeixement a les Bones Pràctiques Socials, celebrada el passat 1 d’abril, on es va divulgar i premiar la tasca de professionals i equips referents de les Bones Pràctiques reconegudes durant el 2020 i 2021. En la celebració d’enguany es va fer un reconeixement especial als equips de professionals per les pràctiques i iniciatives per atendre la població durant el confinament en el context de la covid-19.

La Gerenta de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laia Claverol va destacar la capacitat de coordinació i transversalitat entre diferents àrees de l’Ajuntament i altres serveis com els bombers i el SAT, així com el voluntariat. La Covid 19 ha mostrat com la desigualtat afecta transversalment la ciutat, i aquesta transformació organitzativa ha demostrat efectivitat, va explicar. Algunes Bones Pràctiques, en tant que serveis testats i avaluats, ja s’estan replicant i altres com la prevenció del suïcidi han estat incorporades a escala nacional per la Generalitat de Catalunya. Claverol va informar que altres administracions estan demanant assessorament per aplicar aquestes formes de gestió i que el model de transversalitat s’està aplicant també al Comitè d’Emergència per la guerra d’Ucraïna.

Per la seva banda, els representants de les pràctiques reconegudes a la jornada van agrair la sessió de retorn realitzada per la Comissió d’Avaluació de les Bones Pràctiques Socials i van destacar la importància de la col·laboració de l’Ajuntament amb les entitats de la ciutat.

El projectes Hort al Terrat, Encomanda de gestió a Parcs i Jardins, Punts d’Assessorament Energètic i activitats terapèutiques per a infants i famílies són algunes de les experiències reconegudes, juntament a les accions extraordinàries dutes a terme durant la pandèmia. Podeu consultar i informació i vídeos d’aquestes i altres Bones Pràctiques Socials a la web de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.