Per elaborar els Treballs de fi de Màster, els i les estudiants poden proposar les seves temàtiques d’interès així com sumar-se a projectes en curs que s’estiguin portant a terme en qualsevol de les universitats coordinadores del Màster (IGOP-UAB, UdG, UdL i UVic).

Les principals línies de recerca del Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària són les següents:

 • Acció comunitària
 • Participació ciutadana
 • Anàlisi de xarxes socials, capital social
 • Models organitzatius i formes democràtiques d’intervenció i de presa de decisions
 • Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques
 • Govern local
 • Gènere i polítiques públiques
 • Migració i polítiques públiques
 • Polítiques culturals de proximitat
 • Bens comuns, comuns urbans
 • Co-producció de serveis públics
 • Regeneració urbana
 • Gentrificació i dret a la ciutat
 • Habitatge
 • Economia solidaria
 • Agroecologia i sobirania alimentaria
 • Feminisme i economia feminista
 • Intervenció social
 • Emprenedoria
 • Treball no estàndard, precarietat laboral
 • Presó i reinserció social
 • Mitjans de comunicació i comunicació comunitària